Cellulase2

Als onderdeel van ons assortiment leveren wij enzymen aan biogasproducenten. Wij importeren deze enzymen vanuit China. Enzymen zijn eiwitten die fungeren als biologische katalysatoren (biokatalysatoren). Katalysatoren versnellen chemische reacties. De moleculen waarop enzymen kunnen werken, worden substraten genoemd, en het enzym zet de substraten om in andere moleculen, die producten worden genoemd. Bijna alle stofwisselingsprocessen in de cel moeten door enzymen worden gekatalyseerd om snel genoeg te kunnen verlopen om in leven te blijven. Metabolische routes zijn afhankelijk van enzymen om afzonderlijke stappen te katalyseren. Van enzymen is bekend dat zij meer dan 5.000 biochemische reactietypes katalyseren.

Ons Cellulase-enzym ondersteunt de bacteriën die cellulose omzetten, zoals dat voorkomt in vezels van stro, kuilmaïs, enz. Het enzym Pectinase helpt bij de omzetting van pectine, dat bijvoorbeeld wordt aangetroffen in rogge.

Onze klanten gebruiken onze enzymen om de gasproductie van hun vergister te verbeteren. Met het enzym wordt de reactiesnelheid van de omzetting van de grondstof, bijvoorbeeld kuilmaïs, verhoogd en bevat het digestaat minder onverteerd materiaal. Er wordt meer gas geproduceerd uit dezelfde hoeveelheid voeding. Of de vergister haalt reeds al het gas uit de voeding, maar met behulp van het enzym kan er meer voeding worden gedoseerd en toch alle voeding in gas worden omgezet in een kortere verblijftijd. Met andere woorden, een vergister kan meer voeding verteren dan zonder het enzym.

Zelfs een kortstondig gebruik van het enzym kan een ongewenste drijflaag van stro, dat afkomstig is van mest uit stallen of dat als voeding wordt gebruikt, verminderen. 

Voor de technische info, klik op de volgende links Technical info Cellulase and Technical info Pectinase.

 

Nieuws