Wat is FeSfix?

FeSfix is het product dat BiogasJG in samenwerking met BiogasGT aanbiedt aan biogasproducent in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. FeSfix is de laatste generatie verbinding in poedervorm dat ontwikkeld is in samenwerking met Duitse wetenschappelijke instituten. Het werkt op basis van ijzeroxide (FeO, Fe2O3) dat waterstofsulfide (H2S) aanwezig in het fermentaat bindt tijdens het anaerobe fermentatieproces in biogas plants. De volgende reacties vinden o.a. plaats:

FeO + H2S ➙ FeS + H2O
2H2S + O2 ➙ 2S + 2H2O   (reactie door toevoeging van lucht)
2Fe3+ + 3S2- ↔ 2FeS + S

Alternatieve ontzwavelingstechnieken op basis van bijvoorbeeld adsorptie door actief kool zijn minder effectief. Het is algemeen bekend dat waterstofsulfide een negatieve werking op de methaanproductie heeft en dat waterstofsulfide ook de sporenelementen verdringt die nodig zijn voor de bacteriën die de methaanproductie verzorgen. Dit leidt tot een verlaging van de biogasproductie. Het is daarom beter de ontzwaveling in het fermentaat van de anaerobe vergister te laten plaatsvinden dan in de de gasfase. Ook hier geldt... voorkomen is beter dan genezen.

 

Wat zijn de voordelen van FeSfix?

 • Sulfides worden al in the fermentaat gevormd en voorkomt verhoogde hoeveelheden waterstofsulfide.
 • Het proces van methaanproductie wordt niet gehinderd door een hoge concentratie waterstofsulfide.
 • Vermindering van de corrosieve effecten op beton en metale delen van de installatie.
 • Betere beschikbaarheid van spoorelementen voor de bacteriën en daarmee een hogere biogasopbrengst.
 • Geen verhoging van het zoutgehalte in de fermentor zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van ijzerchloride (FeCl3).
 • FeSfix bevat geen zeer giftige CrVI in vergelijking met andere preparaten (ijzerhydroxide).
 • Het zwavel blijft in het digestaat en is dan ter beschikking als zwavelmeststof voor de gewassen.
 • FeSfix bevat een groot aantal van de nodige spoorelementen (Co, Ni, Cu, Mn, Zn, B, V, Al) die het anaerobe fermentatieproces bevorderen. Er kan dus bespaard worden op de dosering van deze kostbare spoorelementen.
 • FeSfix bevat ook Nikkel dat een belangrijk component is van de F420 en F430 co-enzymen, die belangrijke dragers zijn van waterstof in het methaanproductieproces.

 • FeSfix bevat minimaal 50% ijzer en daarom kan er volstaan worden met een lage dosering in vergelijking met andere preparaten zoals bijvoorbeeld Fe(OH)3, Fe(OH)2 en FeCl3 welke ijzerconcentraties bevatten tussen de 9% en 30%.
 • FeSfix is de meest kostefficiënte manier om biogas te ontzwavelen en om een stabiele fermentatieproces te creëren.

 

Meer documentatie

Nieuws